Skoler, indlæring og indeklima

Jeg har haft en hel del at gøre med eksperimenter på skoler ifht. indeklimaet og især i forhold til indlæringen.

I 2005 som en del af mit speciale var jeg med lave eksperimenter på Rungsted Skole. Det var Pawel Wargocki og David Wyon fra Center for indeklima på DTU der var projektledere på det forsøg. Det specielle ved det eksperiment var at børnene blev individuel testet for præstationsevne ved forskellige tests. Man så altså efter en forskel i præstationsevne imellem et dårligt indeklima og et godt indeklima (også kaldet et interventionsstudie).

Den type af eksperimenter er ret spændende også fordi de er “stærke” metodisk men desværre også ret kompliceret at udføre i praksis, hvilket medfører at der efter min kendskab ikke er udført mere end maksimalt en håndfuld af den type eksperimenter i hele verdenen.

Sådan et eksperiment har vi lavet igen i Aarhus! Jeg tror jeg har skrevet om det tidligere – men det fortjener en opdatering.

Jeg var vejleder for to studerende fra Aarhus Universitet, og sammen med min tidligere kollega fra Alectia og Adjunkt ved Aarhus Universitet Steffen Petersen, har vi lavet et eksperiment på to aarhusianske folkeskoler i samarbejde med Aarhus Kommune, Børn & Unge.

Vi er ved at skrive resultaterne om til en videnskabelig artikel – så det er begrænset hvad jeg kan skrive på nuværende tidspunkt.

Om forsøget:

Selve forsøget blev lavet som et dobbelt-blindt cross-over forsøg (første gang det er lavet på den type eksperimenter – såvidt vi ved). Interventionen var øget ventilation indikeret ved lavere CO2-niveau. Fire decentrale ventilationsanlæg fra Airmaster blev installeret i fire klasseværelser. Alle anlæg kunne recirkulere luften så i det tilfælde de skulle virke som placebo-units kunne man ændre indstillingen, så der ikke kom frisk luft ind i klasseværelserne.

Resultaterne: 

Indikationerne af resultaterne er meget positive. Disse resultater skal peer-“godkendes” i forbindelse med artikel-skrivningen. Så indtil videre er det indikationer. På alle fire tests der blev givet til børnenene, så vi en positiv og umiddelbar sammenhæng imellem mere frisk luft og øget indlæring/koncentration. Signifikante resultater vel at mærke! Disse resultater bekræfter tidligere forsøg, blandt andet på Rungsted Skoleforsøgene.

Resultater der meget vigtige i forbindelse med den kommende energirenoveringsstrategi på skoleområdet!!!!

Når artikelen er udgivet – vil jeg mere detaljeret beskrive forsøget.

 

Kasper

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *