Indeklima og Totaløkonomi – den “nye” frelser?!

Der er noget, der er blevet mere og mere åbenlyst for mig på det sidste.

Der bliver snakket rigtig meget totaløkonomi i byggebranchen lige nu. Jeg var til Folkemøde på Bornholm i juni-måned (se mere her: http://www.innobyg.dk/sekretariat/2014/6/18/folkemoedet-set-gennem-@innobyg.aspx og det var forresten en rigtig god oplevelse!), og på mange af debatterne omkring renovering var den store åbenbaring at bygherrene skulle se på totaløkonomien af projekterne, for derved at kunne få bedre “økonomi” ved på papiret nogle dyrere (og bedre) løsninger.

Så hvad er totaløkonomi så? Der er lavet mange værktøjer der ser på dette. F.eks. har Landsbyggefonden lavet et (LINK) Som oftes vil det være hvor drift og vedligehold ud over en energibesparelse også er inkluderet i beregningen. Det “nye” man gerne vil inkorporere i Totalværdiberegningerne er de mere bløde værdier (og kaldet NEB’er = No-Energy-Benefits). Det kan være øget trivsel, komfort, sygefravær, øget salgsværdi og ikke mindst øget produktivitet. Og når alt kommer til alt så betyder den her øget produktivitet ofte flere faktorer mere end de andre værdier (100-200 gange mere end energiomkostninger). Og det er jo fordi at lønomkostningerne i videnvirksomheder er ofte 80-85% af de samlede omkostninger i en virksomhed. Så der skal ikke mange procent forbedring til før, at hvis regne man øget produktivitet ind i en totalværdiberegning, så falder den yderst positiv ud.

Og i og med at øget produktivitet (pga indeklima) er faktorer større end så meget andet, så gør det også at den “vigtighed” set i et økonomisk perspektiv bliver tilsvarende faktorer vigtigere. Og hvor står vi så? Vi står efter min mening på et meget ustabilt grundlag, fordi viden omkring indeklima og produktivitet er så lidt undersøgt som det reelt er. Vi står med et produkt (totalværdiberegning), der er baseret på en fornemmelse og en sandsynlighed. En sandsynlighed, som skal gøres større for at kunne overbevise dem det virkelig drejer sig om at overbevise- nemlig direktørerne. Jo bevares, vi har nogle forsøg der viser en sammenhæng – jeg har selv været med til at lave et par stykker af dem. Men skal vi kunne overbevise flere end bare dem længst ude på den normal-fordelte kurve – har vi brug for et helt andet sæt værktøjer og fokus. Det er som om, at det allerede er en accepteret præmis, at der en sammenhæng mellem indeklima og produktivitet og vi bare kan regne på det. Jeg er ikke i tvivl om at der en sammenhæng – men regne på det og sandsynliggøre det i det enkelte byggeprojekt, kan vi ved gud ikke endnu.

Hvis Totaløkonomiværdi skal være “frelseren” indefor bæredygtigt nybyggeri og især renovering, så skal vi have et helt andet fokus på indeklima og produktivitet. I første omgang bør man sætte nogle kloge hoveder sammen for at diskutere emnet og få defineret hvad der egentlig bør fokusere på. Så det vil jeg da prøve at få gjort…Er der nogle der har nogle idéer til hvordan vi kan få det gjort?

Der er også mulighed for at diskutere/komme med forslag her: Linkedin Post

Kasper

Post navigation

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *